Aktivnosti

Namen projekta Vezi narave stremi k ohranjanju ekološke mreže Natura 2000, ki jo sestavljajo območja, pomembna za ohranjanje stanja ogroženih vrst in njihovih habitatov. Doslej je v tej ekološko mrežo vključenih 27.500 območij; skoraj 20% ozemlja EU, zaradi česar je to največji sistem ohranjenih območij na svetu.

1000

Več kot 1.000 ranljivih
in redkih vrst
Natura 2000 (EU)

230

Približno 230 naravnih in
Pol naravnih habitatnih tipov
 Natura 2000 (EU)

Tarčne vrste

Ekološke mreže Natura 2000

Eden od ciljev ekološke mreže Natura 2000 je ohranitev ali obnovitev ugodnega stanja ogroženih in redkih vrst. Projekt Vezi narave bo zagotovil trajnost ohranjanja in prenove ciljnih vrst na zavarovanih območjih Natura 2000 z načrtovanimi dejavnostmi.

Območja

Ekološke mreže Natura 2000

Ekološka mreža Republike Hrvaške pokriva skupno 52% območja (36,73% na kopnem in 15,42% obalnega območja) s skupno 781 območji Natura 2000. Ekološka mreža Republike Slovenije pokriva približno 38% celotnega območja (37,87% na kopnem in 0,03% obalnega območja) in skupno 355 območij Natura 2000.

Projekt Vezi narave bo svoje dejavnosti izvajal na petih področjih ekološke mreže Natura 2000.

52%

781 področij Natura 2000

HR
37%

355 področij Natura 2000

SLO

Območja

Sotla
Kolpa
NP Risnjak (6)
Radensko polje (5)
kanjon Kamačnik (2)

Naravovarstveni centri

Šica, Radensko polje (3)
Sotla, Rogaška Slatina (4)

Interpretacijske točk

Zelenjak (1)
kanjon Kamačnik (2)

Aktivnosti Aktivnosti