12.06.2019.

Objava javnega naročila za kartiranje ciljnih vrst hroščev na reki Sotli in Dobravi

Vabimo vas k oddaji ponudb za javno naročilo v projektu VEZI NARAVE/VEZE PRIRODE.

Na podlagi sklepa številka 8-IX-163/1-O-19/PP z dne 14. 3. 2019 objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo katerega predmet je Kartiranje ciljnih vrst hroščev na reki Sotli in Dobravi v okviru projekta Vezi narave (Interreg SLO-HR), ki je podprt s strani Evropske unije in sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil- oznaka naročila JN- 163/2019.

Razpisna dokumentacija_koncna

Projektna_naloga

Obrazec_1_Podatki_o_ponudbi

Obrazec_2_Izjava_za_gospodarski_subjekt

Obrezec_3_Referencno_potrdilo_za_kader

Obrazec_4_Predracun

Obrazec_5_ESPD

Vzorec_pogodbe_JN

Sprejem ponudb poteka do 26. 6. 2019 do 11.00 ure.

 

Delavnice za kmete in lokalno prebivalstvo v Vrbovskem

V Vrbovskem sta bili v sklopu projekta „Vezi narave“ 28. […]

03.02.2021.

Povečanje doma za male živali v mrtvici reke Bistrice

    Zavod RS za varstvo narave je v okviru […]

02.02.2021.

Koledar ‘Bodi vez z naravo 2021’

  ZRSVN je v okviru projekta Vezi narave napisal in […]

19.11.2020.

Virtualni dnevi odprtih vrat EU projektov

Javna ustanova za upravljanje z zavarovanimi naravnimi območji Krapinsko-zagorske županije […]

13.11.2020.