Politika zasebnosti za deležnike projekta »VEZE PRIRODE/VEZI NARAVE«

V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, je sofinanciran projekt »VEZI NARAVE«, katerega glavni namen je zagotoviti trajnost ohranjanja in obnove ciljnih vrst na zavarovanih območjih Natura 2000: Sotla, Kolpa, NP Risnjak, Radensko polje in kanjon Kamačnik. Pri projektu sodeluje sedem partnerjev: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, Občina Grosuplje, Občina Rogaška Slatina, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Javna ustanova Nacionalni park Risnjak, Grad Vrbosko in Udruga Hyla.

Vaša zasebnost in varnost vaših osebnih podatkov sta nam pomembni, zaradi tega postopamo v skladu z zakonskimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

V nadaljevanju vas seznanjamo s tem, v katere namene zbiramo in uporabljamo vaše osebne podatke ter kako lahko te postopke nadzirate in uveljavite svoje pravice.

Obdelavo osebnih podatkov vodi:
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije

Radoboj 8, 49232 Radoboj, Hrvatska

e-mail: info@zagorje-priroda.hr

Kot udeleženec pri projektu »VEZI NARAVE« imate pravico do pridobitve informacij o postopanju z vašimi osebnimi podatki in do posredovanja zahtevkov za uveljavitev svojih pravic.

Katere podatke o vas posedujemo?

Osebni podatki ali osebne informacije označujejo vse informacije o posameznikih, po katerih se oseba lahko identificira. Odvisno od situacije lahko zbiramo različne vrste osebnih podatkov o vas, vključno z/s:

 • vašimi splošnimi identifikacijskimi podatki (ime in priimek, spol);
 • vašimi kontaktnimi podatki (e-naslov);
 • fotografijo ali video posnetkom vaše udeležitve na naših delavnicah;
 • podatki o dejavnostih/interakcijah z nami, vključno tudi s potencialno prihodnjo interakcijo;
 • demografskimi in interesnimi podatki.

S katerim namenom uporabljamo vaše podatke in zakaj je to upravičeno?
Vaše osebne podatke bomo obdelovali, če imamo ustrezno podlago, ki jo zakon v ta namen predvidi in če:

 • smo od vas prejeli predhodno soglasje,
 • je obdelava nujna, da lahko izpolnimo pogodbene obveznosti do vas ali za izvedbo predpogodbenih korakov na vašo zahtevo,
 • je obdelava nujna, da lahko delujemo v skladu s svojimi pravicami ali zakonskimi obveznostmi ali
 • je obdelava nujna za doseganje našega upravičenega interesa in ne vpliva prekomerno na vaše interese ali temeljne pravice in svoboščine.

Prosimo, upoštevajte, da si pri obdelavi podatkov po zgoraj navedeni podlagi vedno prizadevamo ohraniti ravnovesje med našim upravičenim razlogom in varstvom vaših osebnih podatkov.
Vaše osebne podatke vedno obdelujemo z ugotovljenim namenom in obdelujemo le tiste osebne podatke, ki so relevantni za doseganje tega namena.

Analiza obiskanosti spletne strani

Uporabljamo Google Analytics, da lahko spremljamo obiskovalce in generiramo informacije o prometu na svoji spletni strani. Pri temeljnem zbiranju informacij ne zbiramo nobenih osebnih podatkov o vas. Če nam daste odobritev za demografsko in interesno spremljanje ter ponovno trženje, bodo podatki, ki jih ima Google o vas, posredovani nam znotraj skupnega poročila o naši strani. Z izbiro ponovnega trženja dovoljujete Googlu, da prikazuje oglase v skladu z vašimi interesi. Več o tem si lahko preberete tukaj.

Vgrajena vsebina z drugih spletnih strani

Na nekaterih delih naše spletne strani obstaja vsebina, ki smo jo prek kode vgradili z drugih spletnih strani. Dostop do te vsebine poteka na enak način, na katerega ste dostopali do spletne strani, na kateri je bila postavljena, tako da lahko prenesete tudi piškotke, ki bi jih sicer prenesli z obiskom te spletne strani.

Tipična vgrajena vsebina je vsebina s strani, ki delijo video, slike in podobno. Te strani lahko zbirajo vaš IP-naslov, informacije o brskalniku in operacijskem sistemu, shranjujejo in prenesejo piškotke v vaš brskalnik, vgrajujejo sledenje interakcije z vgrajeno vsebino, vključno tudi s povezovanjem interakcij z vašim računom na tem servisu, če ste v tem trenutku prijavljeni.

Povezava na politike zasebnosti servisa, ki ga uporabljamo, je podana v nadaljevanju:
Facebook: tukaj

YouTube: tukaj

Piškotki

Piškotki so informacijski nizi, ki jih spletne strani v trenutku obiska ali sprejemanja shranjujejo na vašem brskalniku in ki jih ta brskalnik dostavi spletni strani med naslednjim obiskom.

Uporabljamo piškotke, da lahko spremljamo svoje obiskovalce, vendar tudi servisi, ki so vgrajeni v našo stran, uporabljajo piškotke. Da bi lahko uporabljali te servise, je treba omogočiti sprejemanje navedenih piškotkov.

Z namenom analize obiskanosti spletne strani uporabljamo Google Analytics.

S kom delimo vaše osebne podatke?

Za potrebe izvedbe tega projekta delimo vaše osebne podatke po načelu le tisti, ki jih morajo poznati s svojimi:

 • partnerji, navedenimi v uvodu tega dokumenta;
 • fizičnimi in pravnimi osebami (tretjimi stranmi) – obdelovalci ter
 • zaposlenimi.

Nova delitev vaših podatkov z vsakim posamezno je odvisna od konkretnega namena obdelave.

Vsi naši obdelovalci imajo enake ali višje varnostne standarde kot mi. Tam, kjer je to bilo potrebno, in da bi dodatno povečali raven zaščite vaših osebnih podatkov, smo z obdelovalci podpisali Pogodbo o obdelavi podatkov.

Zgoraj navedene tretje strani so pogodbeno obvezne varovati zaupnost in varnost vaših osebnih podatkov, in sicer v skladu z veljavnim zakonom.

Do vaših osebnih podatkov je prav tako mogoče dostopati ali jih posredovati kateremu koli nacionalnemu in/ali mednarodnemu regulatornemu, izvršilnemu ali javnemu organu ali sodišču, kjer smo to dolžni narediti po zakonu ali predpisu ali na njihovo zahtevo.

Če bi se v katerem koli trenutku ustvarila potreba, da se vaši podatki prenašajo na tretje osebe iz razloga, za katerega niso bili primarno zbrani, ali je pozneje pridobljena vaša privolitev, vam bomo omogočili, da izpoveste svojo izbiro.

Kako varujemo vaše osebne podatke?

Uvedli smo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotavljanje stopnje varnosti in zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Certifikat SSL zagotavlja varnost naše spletne strani s šifriranjem podatkov, ki se prenašajo z vaše naprave na naš strežnik.

Naši informacijski sistemi in sistemi tretjih strani so s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom, spreminjanjem ali razširjanjem vaših podatkov ter tudi pred izgubo ali izbrisom.

Naši zaposleni so izobraženi za pravilno postopanje in varovanje osebnih podatkov.

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Vaši osebni podatki, ki smo jih shranili v svojih evidencah, bodo shranjeni za obdobje 5 let po zadnji interakciji z nami, razen če ni drugače navedeno.

Katere so vaše pravice in kako jih lahko uveljavljate?

Zagotavljamo vam naslednje pravice:
– pravico do dostopa (informiranje o obsegu in vrsti) do vaših podatkov,
– pravico do popravka (nanaša se na podatke, ki ste jih dali),
– pravico do pozabe,
– pravico do ugovora v zvezi z uporabo osebnih podatkov,
– pravico do prenosljivosti, tj. pravico do povračila osebnih podatkov ali, da jih posredujemo osebi po vaši izbiri, v strukturirani, strojno berljivi obliki, brez ovir z naše strani.

Pravica do dostopa
Imate pravico do informacije o svojih osebnih podatkih, ki jih upravljamo in ohranjamo v spominu. Če ste zakonski skrbnik uporabnika, imate prav tako pravico do informacije o osebnih podatkih osebe, katere zakonski skrbnik ste.

Pravica do popravka
Imate pravico do popravka netočnih osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, kar bomo izvedli v razumnem roku.

Pravica do izbrisa (pravica do pozabe)
Imate pravico pridobiti anonimizacijo svojih osebnih podatkov, brez nepotrebnega odlašanja, če ne obstaja zakoniti razlog za nadaljnjo obdelavo teh podatkov z naše strani (npr., če podatki niso več nujni v razmerju do namena, za katerega so bili obdelovani). Če takšen zakoniti razlog vendar obstaja, vas bomo o tem podrobno seznanili v sklopu odgovora na vašo zahtevo po izbrisu.

Pravica do ugovora v zvezi z uporabo osebnih podatkov
Če obdelava vaših osebnih podatkov temelji na uveljavitvi naših upravičenih interesov, imate pravico v vsakem trenutku vložiti ugovor zoper takšno obdelavo osebnih podatkov v meri, v kateri se obdelava nanaša na vaše podatke. V primeru, da dokažemo, da obstajajo prepričljivi upravičeni in zakoniti razlogi za obdelavo, ki presegajo vaše interese, pravice in svoboščine ali, če je to potrebno zaradi postavitve, uveljavitve ali obrambe vaših pravnih zahtevkov.

Pravica do prenosljivosti
Imate pravico pridobiti osebne podatke, ki ste nam jih posredovali v strukturirani, običajno uporabljani in strojno berljivi obliki, ter jih prenesti drugemu upravljavcu obdelave brez oviranja z naše strani.

Svoj zahtevek lahko pošljete na e-naslov: info@zagorje-priroda.hr.

Kako boste obveščeni o spremembah naših Politik zasebnosti?

Vse prihodnje spremembe obdelave vaših osebnih podatkov bodo vnaprej sporočene prek ločenih obvestil na tej spletni strani.

Če imate nadaljnja vprašanja v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov, vas vabimo, da se obrnete na nas:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije
Radoboj 8, 49232 Radoboj, Hrvatska
e-mail:
info@zagorje-priroda.hr
z označbo: N/r Uslužbenec za varstvo osebnih podatkov