04.11.2020.

Pregled gnezdišč za rogače v Obsotelju

 

Jeseni 2018 je ZRSVN na 50 lokacij v Obsotelju postavil gnezdišča za rogače. Gnezdišče sestavlja 0,5m3 hrastovega lesa malo vkopanega v zemljo v mejicah in gozdnih robovih. Zavod RS za varstvo narave je v sodelovanju z Nacionalnih inštitutom za biologijo jeseni letos pregledal 25 gnezdišč. Med lesom so našle dom ličinke minic, malih rogačev in rogača. Pod lesom so si rove skopale miške. Zavetišče pred hladnimi dnevi si je pod lesom poiskal navadni pupek, močerad in sekulja.

Delavnice za kmete in lokalno prebivalstvo v Vrbovskem

V Vrbovskem sta bili v sklopu projekta „Vezi narave“ 28. […]

03.02.2021.

Povečanje doma za male živali v mrtvici reke Bistrice

    Zavod RS za varstvo narave je v okviru […]

02.02.2021.

Koledar ‘Bodi vez z naravo 2021’

  ZRSVN je v okviru projekta Vezi narave napisal in […]

19.11.2020.

Virtualni dnevi odprtih vrat EU projektov

Javna ustanova za upravljanje z zavarovanimi naravnimi območji Krapinsko-zagorske županije […]

13.11.2020.