20.05.2019.

Občina Grosuplje je uspešno zaključila akcijo „Pomagajmo žabicam čez cesto“

Komaj se spomladni temperatura dvigne malo nad ledišče in nastopi prvo obilnejše deževje, že naokrog skakljajo žabice. Na žalost to opazimo predvsem na cestah, ko v veliki meri končajo pod kolesi avtomobilov. A zakaj te sicer skoraj neopazne živali spomladi tako množično rinejo na ceste?

To je v njihovi naravi. In to dobesedno. Žabe in vse ostale dvoživke začnejo svoje življenje v vodi, ko se spomladi kot paglavci izvalijo iz jajčec. Nato jim v nekaj mesecih zrastejo noge – preobrazijo se v odraslo žival in lahko zapustijo vodo. Ko jeseni pritisne mraz, se žabe, močeradi in druge dvoživke zatečejo v gozd, kjer se zarijejo globoko v blato. Tam na varnem pred zmrzaljo otrple preživijo zimo. Ko pa spet nastopi pomlad, se dvoživke predramijo. Odpravijo se na romanje do vode, kjer so se same izlegle. Tam se zberejo in parijo ter odložijo jajčeca.

V sklopu ukrepov za dvoživke, je občina Grosuplje v mesecu marcu postavila ograjo za žabe in uspešno izpeljala akcijo prenašanja dvoživk čez cesto, s sloganom „Pomagajmo žabicam čez cesto“. Akcija je trajala približno mesec dni, kjer smo z pomočjo prostovoljcev v večernih urah prenesli preko 14.674 dvoživk. Razveseljujoč je podatek, da se je stanje prenešenih dvoživk glede na prejšnja leta celo povišalo. Zabeležili smo tudi „črne točke oz odeseke“, kjer prihaja do najštevičnejših povozov. Vse pridobljene podatke bomo uporabili za pripravo ukrepov v naravi za dvoživke in pripravo idejnega načrta za ureditev podhodov.

Delavnice za kmete in lokalno prebivalstvo v Vrbovskem

V Vrbovskem sta bili v sklopu projekta „Vezi narave“ 28. […]

03.02.2021.

Povečanje doma za male živali v mrtvici reke Bistrice

    Zavod RS za varstvo narave je v okviru […]

02.02.2021.

Koledar ‘Bodi vez z naravo 2021’

  ZRSVN je v okviru projekta Vezi narave napisal in […]

19.11.2020.

Virtualni dnevi odprtih vrat EU projektov

Javna ustanova za upravljanje z zavarovanimi naravnimi območji Krapinsko-zagorske županije […]

13.11.2020.