03.02.2020.

Potekala 1. delavnica za kmete

V okviru projekta “Vezi narave” je v Delnicah 30. januarja 2020 potekala delavnica za kmete in lastnike zemljišč. Namen delavnice je bil predstaviti dobre prakse na področju ravnanja s travniki, izkoreniniti predsodke v zvezi z območji Natura 2000 ter približati smernice in ukrepe za prilagojene kmetijske prakse udeležencem. V okviru delavnice so se odvila tri predavanja, ki so se nanašala na predstavitev projekta in dejavnosti na območju NP Risnjak, pomen območij Natura 2000, rezultate raziskav mokrišč na območju Risnjaka, pomen opraševalcev ter pravilno vzdrževanje travnikov. Gostujoči predavatelj dipl. ing. agr. Žarko Mulc (Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva) je predaval o pravilnem upravljanju s travniki z visoko naravno vrednostjo. Pri slednjih gre za vrsto kmetijskih zemljišč z visokim deležem polnaravnega in naravnega rastlinja, ki je pomembna za ohranjanje vrst in habitatov, ki so ogrožena na nacionalni in evropski ravni ter vključena v ekološko omrežje Natura 2000. Šlo je za prvo od petih načrtovanih delavnic v okviru projekta “Vezi narave”. Na Hrvaške sta predvideni še dve delavnici, prav tako pa tudi v Sloveniji. Vse izmed njih bodo prilagojene dejavnostim in glavnim področjem projekta.

 

Delavnice za kmete in lokalno prebivalstvo v Vrbovskem

V Vrbovskem sta bili v sklopu projekta „Vezi narave“ 28. […]

03.02.2021.

Povečanje doma za male živali v mrtvici reke Bistrice

    Zavod RS za varstvo narave je v okviru […]

02.02.2021.

Koledar ‘Bodi vez z naravo 2021’

  ZRSVN je v okviru projekta Vezi narave napisal in […]

19.11.2020.

Virtualni dnevi odprtih vrat EU projektov

Javna ustanova za upravljanje z zavarovanimi naravnimi območji Krapinsko-zagorske županije […]

13.11.2020.