01.04.2019.

2. partnerski sestanek projekta Vezi narave

V torek, 12. 2., in v sredo, 13. 2. 2019, je v občini Radoboj (Krapinsko-Zagorska županija) na Hrvaškem potekal 2. partnerski sestanek v sklopu projekta VEZI NARAVE / VEZE PRIRODE, katerega vodilni partner je Občina Grosuplje. Projekt je bil odobren v okviru programa Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020, ki je podprt s strani Evropske unije in sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj na prioritetnem področju Varovanje naravne dediščine. S projektom smo pričeli septembra 2018, zaključili pa ga bomo konec februarja 2021. Skupna vrednost projekta, ki bo trajal 30 mesecev, je 2.553.908,00 evrov, vanj je vključenih 7 partnerjev.

 

 

Na slovenski strani poleg Občine Grosuplje v projektu sodelujeta še Občina Rogaška Slatina in Zavod RS za varstvo narave, na hrvaški strani pa so partnerji v projektu Nacionalni park Risnjak, Grad Vrbovsko, Udruga Hyla in Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije.

S projektom Vezi narave/Veze prirode bomo prispevali k izboljšanju stanja izbranih habitatov živalskih in rastlinskih vrst, k okrepitvi zavedanja o pomembnosti biodiverzitete za deležnike v lokalnem okolju  ter v sodelovanju z izobraževalnimi institucijami oblikovali izobraževalne in promocijske aktivnosti in s tem omogočili interaktivno učno izkušnjo za vse obiskovalce (za)varovanih območij.

V okviru projekta se med drugim predvideva oblikovanje naravovarstvenih ukrepov za skupno upravljanje habitatnih tipov in vrst na čezmejnem območju, oblikovanje vsebin za dvig zavesti o pomenu ekosistemskih storitev, pa tudi vzpostavitev mreže točk Vezi narave / Veze prirode, kjer bosta tekom projekta nastala dva centra, Naravovarstveni center Šica, na območju našega krajinskega parka, in Naravovarstveni center Sotla, ta se bo uredil v občini Rogaška Slatina.

Na drugem partnerskem sestanku smo partnerji v projektu pregledali opravljeno delo preteklega obdobja ter seveda začrtali aktivnosti, ki nas čakajo v naslednjem šestmesečnem obdobju. Ob prihodu so predstavniki gostujočega partnerja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije vsem udeležencem izrekli prijazno dobrodošlico ter podrobneje predstavili potek dvodnevnega sestanka. Vodja projekta Nataša Hribernik je nato povzela način dela na projektu in poudarila pomen komunikacije med partnerji za dobro sodelovanje, ta je ključnega pomena za doseganje kvalitetnih rezultatov. Pregledali smo opravljeno delo na ukrepih za ohranitev in izboljšanje stanja tarčnih vrst ter potrdili terminski načrt izvedbe. Prav tako je bila predstavljena Komunikacijska strategija in razdeljen prvi promocijski material. Vzpostavljena je tudi  spletna stran projekta www.vezinarave.si / www.vezeprirode.hr, kjer bomo lahko redno spremljali vse novice in aktivnosti v projektu ter pridobljene dosežke in rezultate.

Naslednji dan je v Vili Zelenjak potekala novinarska konferenca, ki sta se je udeležila tudi župan mesta Klanjec Zlatko Brlek innamestnica župana Krapinsko – zagorske županije Jasna Petek. Poudarila sta, kako pomembno je mednarodno sodelovanje, ter pomen izmenjave izkušenj za iskanje skupnih rešitev pri soočanju s podobnimi izzivi, kako na eni strani ohranjati naravo za prihodnje generacije ter hkrati ozaveščati lokalno in širšo prebivalstvo o pomenu narave za dobrobit človeka.

Sledil je zaključni sestanek med partnerji, na katerem smo si pogledali tehnična navodila za poročanje o delu na projektu in seznam posameznih nalog. Sestanek smo uspešno zaključili, ponosni na do sedaj dobro opravljeno delo in dosežene rezultate, ter polni svežega zagona in motivacije za nadaljnje doseganje zastavljenih ciljev projekta Vezi narave / Veze prirode.

 

Delavnice za kmete in lokalno prebivalstvo v Vrbovskem

V Vrbovskem sta bili v sklopu projekta „Vezi narave“ 28. […]

03.02.2021.

Povečanje doma za male živali v mrtvici reke Bistrice

    Zavod RS za varstvo narave je v okviru […]

02.02.2021.

Koledar ‘Bodi vez z naravo 2021’

  ZRSVN je v okviru projekta Vezi narave napisal in […]

19.11.2020.

Virtualni dnevi odprtih vrat EU projektov

Javna ustanova za upravljanje z zavarovanimi naravnimi območji Krapinsko-zagorske županije […]

13.11.2020.