27.01.2019.

Prvi delovni sestanek partnerja na projektu ‘Vezi narave/Veze prirode’

Prvi delovni sestanek partnerja na projektu ‘Vezi narave/Veze prirode’, ki se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška, je potekal 25. septembra 2018 v Grosuplju.

Namen srečanja je bil predstaviti partnerje in delo njihovih institucij, predstaviti delovne pakete, za katere so odgovorni posamezni partnerji, in pregled celotnega načrta samega projekta in začetnega sporazuma o izvajanju dejavnosti v prvem obdobju. Cilj projekta ‘Vezi narave/Veze prirode’ je trajnost ohranjanja in obnove tarčnih vrst na zavarovanimi območji Natura 2000: Sotla, Kolpa, NP Risnjak, Radensko polje in kanjon Kamačnik.

Projekt vključuje sedem partnerjev iz Slovenije in Hrvaške. Vodilni partner je Občina Grosuplje, drugi partnerji pa so še: Občina Rogaška Slatina, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Javna ustanova za upravljanje z zavarovanimi naravnimi območji Krapinsko-zagorske županije, Mesto Vrbovsko, Javna ustanova Narodni park Risnjak in Društvo Hyla.

Projekt se je začel 1. septembra 2018. in bo trajal 30 mesecev. Skupni znesek projekta je 2.553.908,00 eur, od tega 85% sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.

Delavnice za kmete in lokalno prebivalstvo v Vrbovskem

V Vrbovskem sta bili v sklopu projekta „Vezi narave“ 28. […]

03.02.2021.

Povečanje doma za male živali v mrtvici reke Bistrice

    Zavod RS za varstvo narave je v okviru […]

02.02.2021.

Koledar ‘Bodi vez z naravo 2021’

  ZRSVN je v okviru projekta Vezi narave napisal in […]

19.11.2020.

Virtualni dnevi odprtih vrat EU projektov

Javna ustanova za upravljanje z zavarovanimi naravnimi območji Krapinsko-zagorske županije […]

13.11.2020.